AB Enggården

I denne bebyggelse har vi udskiftet ca. 3000 m² tag.

Renovering
I forbindelse med tagudskiftningen etablerede vi 9 tagboliger samt 4 knopskydninger til eksisterende lejligheder så disse blev i 2 plan.

Som en del af tagrenoveringen integrerede vi nye store private tagterrasser til alle tagboligerne. Tagboligerne fik desuden kviste på begge tagflader og altan.

Da boligernes loftrum blev nedlagt, etablerede vi i kælderen nye pulterrum til alle boligerne i ejendommen.

Undertaget blev udført med brædder og pap. Alle inddækninger, hætter, tagrender og nedløb blev udført i zink. Ny tagbelægning blev udført med røde vingetegl.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk