AB Enggården

I denne bebyggelse har vi udskiftet ca. 3000 m2 tag. I forbindelse med tagudskiftningen etablerede vi 9 tagboliger samt 4 knopskydninger til eksisterende lejligheder så disse blev i 2 plan.

Som en del af tagrenoveringen integrerede vi nye store private tagterasser til alle tagboligerne. Tagboligerne fik desuden kviste på begge tagfl ader og altan.

Da boligernes loftrum blev nedlagt, etablerede vi i kælderen nye pulterrum til alle boligerne i ejendommen. Undertaget blev udført med brædder og pap. Alle inddækninger, hætter, tagrender og nedløb blev udført i zink. Ny tagbelægning blev udført med røde vingetegl.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk