AB Dommervænget

Dommervænget beliggende i Roskilde er opført som betonbyggeri fra omkring 1966 og består af to bloktyper, henholdsvis type A i 2 etager og blok B i 3 etager.

Facaderenovering, nye vinduer og døre, samt isolering af tag.

Renovering
• Nedtagning og bortkørsel af samtlige asbestholdige facadeplader, herunder altan og
svalegangslofter, lofter ved opgangspartier, skrå udhængsplader og sternplader, brystninger og
fyldninger på altan partier/vinduer samt mellem de nuværende vinduer og døre samt facadeplader på
lette vægge på indgangsfacade.
• opbygning af isoleret ventileret underlagskonstuktion for facadebeklædning på vindues- og
altanbrystninger med naturskifer på indgangsfacade samt havefacader på begge bloktyper.
• På indgangsfacade  efterisoleres de nuværende lette facader på 1.sal samt i stueetagen i
den nuværende rammekonstruktion.
• Montering af nye vinduer på facader og gavle.

 

 

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk