AB Dannevirke

AB Dannevirke er beliggende på Vesterbro i København og består af 18 opgange med 170 boliger og to erhvervslejemål. Ejendommen er udført som en lukket karré med et fælles gårdanlæg i midten. Bygningen er opført i 1925 og med 5 etager. Ejendommen har fuld kælder og tagrum er indrettet med pulterrum og tørreloft. Kælderen indeholder varmecentral, vaskekælder, beboer-, vicevært- og bestyrelsesrum, cykelrum, depotrum, gårdtoiletter m.m. Foreningens lejligheder varierer i størrelse, men alle har wc/bad og køkken. Ejendommen er for byggetidspunktet traditionelt udført, med blankt murværk mod gade med røde facadeteglsten og mod gård med gule facadeteglsten.

Renovering
I andelsforeningen AB Dannevirke har vi i samarbejde med rådgiver Schødt A/S netop afsluttet en større renovering, der omfatter vindues-udskiftning, facaderenovering, klargøring til altaner, nyt ventilations-anlæg samt etablering af 11 tagboliger på det tidligere tørreloft.

Vi har udskiftet i alt 700 vindueselementer. Derudover foretog vi facaderenovering, hvilket indebar omfugning af facade på både gård- og gadeside og renovering af gesims mod gade. I forbindelse med klargøring til altaner bankede vi brystninger ud til nye altandøre, som vi efterfølgende montererede. Vi udskiftede tag og etablererede samtidig 11 nye tagboliger med store ovenlysvinduer, der giver et flot lysindfald i det tidligere tørreloft. I forbindelse med renoveringen etablerede desuden nyt ventilationsanlæg.

Beboerhåndtering
Undervejs havde vi i samarbejde med rådgiver Schødt A/S stor fokus på beboerhåndteringen, da boligerne var beboede under den meget omfattende tag og facaderenovering samt vindues-udskiftning.

Vores fast tilknyttede beboerkoordinator varetog kommunikation med beboerne og oprettede en hjemmeside, der var dedikeret udelukkende til AB Dannevirkes beboere og information omkring renoveringen.

Fokus på godt samarbejde
For at sikre et godt samarbejde og en optimal byggeproces undervejs i renoveringen gennemførte vi med hjælp fra en ekstern proceskonsulent og mediator løbende samarbejds- og potentialemålinger.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk