AAB Afd. 33

10.500 M2 TAGUDSKIFTNING
På adressen har vi udskiftet den eksisterende asbestholdige eternitskiferbelægning på 9 boligblokke og lagt et nyt tegltag. Nedrivning og bortskafning af det gamle tag er sket under særlig bevågenhed på grund af de asbestholdige eternitskifre (se detaljer). Tagkonstruktionen er blevet forstærket, spær er rettet op og der er lagt et fast undertag af krydsfiner og tagpap, samt afstandslister og lægter til oplægning af teglsten. Blok 1 har desuden fået nyt paptag på mellembygningen. Til det nye tag er valgt røde danske vingetegl. Der er i alt gået 147.000 teglsten til det nye tag. Hovedstadens Bygningsentreprises egne tømrere, murere og blikkenslagere har arbejdet på projektet. Arbejdet blev udført i to etaper, og den samlede byggeperiode strakte sig over 19 måneder.

DETALJER
Da ejendommene blev bygget, blev der lagt asbestholdige eternitskifer på tagene. Derfor kræver det særlige foranstaltninger med hensyn til nedtagning og bortskafning. Stilladset skal dækkes af, og nedriverne skal tage eternitbelægningen ned i hele stykker. Skiferen fyldes i sække, som efterfølgende hejses ned og køres til AV-Miljø i specielle containere, der kræver en særlig tilladelse. Som loven påbyder, er asbestsagen meddelt kommunen. Tagets rygning og grater er lagt i mørtel kontra en såkaldt ”tør løsning”, hvor rygsten sømmes/skrues fast på en planke. Dette er en lidt dyrere løsning, som er valgt for at matche ejendommens alder og udseende.

BESPARELSE GAV LUFT I BUDGETTET
En heldig periode med godt vejr betød, at vi kunne undgå stilladsoverdækning på 4 blokke. Besparelsen gav plads i budgettet til et nyt ventilationsanlæg.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk