AB På Bjerget

AB På Bjerget er alle boligerne der ligger omkring Grundtvigskirken i Københavns Nordvest-kvarter. Grundstenen til kirketårnet blev lagt på Grundtvigs fødselsdag 8. september 1921, og boligerne rundt om kirken blev opført sideløbende med byggeriet af kirketårnet i årene 1924-26.
Jensen-Klint er hovedarkitekt på både den prægtige kirke og boligerne rundt omkring den, og det ses tydeligt i byggestilens sammenfald med de takkede gavle, kunstfærdige murstenssøjler og meget andet. Kirketårnet har en stor cirkel midt på facaden, og denne detalje går også igen flere steder i boligbyggeriet. Denne såkaldte cirkelblænding er i øvrigt ikke lavet for at gøre mulig plads til et ur, som nogle fejlagtigt tror; tværtimod er den en parallel til danske landsbykirkers cirkelornamenter og symboliserer evigheden – at man kan køre rundt og rundt i cirklen til evig tid!
Boligerne rummer mange andre specielle detaljer og finurligheder. Således har hver enkelt gadedør sin helt individuelle indramning, hvor mursten træder ud af murfladen i forskellige fantasifulde mønstre.

Arbejder
Opgaven består i en tagudskiftning af 12.800 m² tag, hvoraf ca. halvdelen af tagstenene skal genoplægges og den resterende halvdel udskiftes til nye. Derudover skal facaderne istandsættes og der etableres 19 knopskydninger.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk