Skab mere plads med tagboliger

I storbyen er der pres på de eksisterende kvadratmeter boliger. Samtidig er der et stort efterslæb, når det gælder opdatering af gamle bygninger. Med tagboliger kan man løse begge problemer, uden at det belaster boligforeningens økonomi.

Moderne boliger oppe under loftet

Hovedstadens boligmasse består typisk af bygninger på fire til fem etager, ofte med tørrelofter eller pulterkamre øverst under taget. De arealer kan forvandles til moderne og smukke taglejligheder i sammenhæng med energi- og tagrenovering.

Alle har gavn af de nye tagboliger

Med etablering af tagboliger får vi udvidet hovedstadens boligudbud på en effektiv måde uden at bygge nyt. Samtidig kan salget af lejligheder være med til at dække tag- og facaderenoveringen for foreningen. Derfor vælger flere og flere denne løsning.

Brug en partner med erfaring på området

Hos Hovedstadens Bygningsentreprise a/s har vi stået for over 100 boligudvidelser og nye tagboliger. Det er et område, hvor vores omkostningseffektive byggeproces og erfaring med beboerhåndtering virkelig kommer til sin ret.

Kontakt os for en uforpligtende præsentation af, hvordan boligforeningen kan realisere sine skjulte værdier på loftet.