Tagboliger løser flere problemer på én gang

Overalt i storbyen er der efterspørgsel efter nye boliger, og der er et enormt pres på de eksisterende kvadratmeter. Samtidig er der et stort efterslæb, når det gælder opdatering af gamle bygninger. Tagboliger kan være en løsning på begge udfordringer.

Moderne boliger oppe under loftet

Hovedstadens boligmasse består typisk af bygninger på fire til fem etager, ofte med tørrelofter eller pulterkamre øverst under taget. De arealer kan forvandles til moderne og smukke taglejligheder, typisk i sammenhæng med energi- og tagrenovering.

Alle har gavn af de nye tagboliger

Med etablering af tagboliger får vi udvidet hovedstadens boligudbud på en effektiv måde uden at bygge nyt. Samtidig kan salget af lejligheder være med til at dække tag- og facaderenoveringen for foreningen. Derfor vælger flere og flere denne løsning.

Tal med en erfaren partner indenfor etablering af nye tagboliger

Hovedstadens Bygningsentreprise a/s har stor erfaring med at etablere tagboliger, der opfylder alle moderne standarder. Vi har udført over 100 boligudvidelser og nye tagboliger i hovedstadsområdet, og vi kan også forvandle dine lofter til attraktive boliger.