Servicearbejde er en del af vores DNA

I serviceafdelingen kommer vores medarbejdere vidt omkring fagligt og geografisk. Afdelingen er selvstyrende og et godt sted at være for dygtige håndværkere, der kan lide skiftende udfordringer og gerne vil bruge en bred vifte af deres kompetencer.

Stop småskader, før de bliver store

Serviceafdelingen tager sig af alle de mindre bygge- og vedligeholdelsesopgaver, der kan opstå på tag og facader. Afdelingen består dygtige, fleksible fagfolk, der afhjælper småskader hurtigt og effektivt. Det er en god investering at tage tingene i opløbet.

Reparation og service efter behov …

Det kan være løse eller knækkede tagsten, mindre utætheder eller fyldte tagrender og nedløb, og på facaden fx revner i murværk, sprækker i pudslag, afskallet maling og rustangreb, beskadigede fuger, snavs og alger eller nedbrudte vinduer.

… eller planlagt efter faste aftaler

Vi indgår også serviceaftaler med boligselskaber, kommuner, bygningsadministratorer og virksomheder. Det sikrer planlagt vedligeholdelse og færre udgifter på lang sigt som følge af fugtskader og lignende. Lad os gennemgå bygningen og give dig en rapport.