Servicearbejde – den løbende indsats

I byggeriet er der ofte fokus på nybyggeri og store renoveringsopgaver. Løbende service og vedligeholdelse holder bygning og installationer i god form, hvorved bygningens værdi fastholdes.  Det kan vores serviceafdeling hjælpe med.

Stop småskader, før de bliver store

Serviceafdelingen tager sig af de løbende bygge- og vedligeholdelsesopgaver, der kan opstå på tag og facader. Afdelingen råder over dygtige, fleksible og servicemindede fagfolk, der afhjælper småskader hurtigt og effektivt. Det er en god investering at tage tingene i opløbet.

Reparation og service efter behov …

Det kan være løse eller knækkede tagsten, mindre utætheder eller fyldte tagrender og nedløb, og på facaden f.eks. revner i murværk, sprækker i pudslag, afskallet maling og rustangreb, beskadigede fuger, snavs og alger eller nedbrudte vinduer.

…eller planlagt efter faste aftaler

Vi indgår også serviceaftaler med boligselskaber, kommuner, bygningsadministratorer og virksomheder. Det sikrer planlagt vedligeholdelse og færre udgifter på lang sigt som f.eks. følge af fugtskader og lignende. Lad os gå bygningen i gennem og give dig en servicerapport.