Prækvalifikation på Mølleparken

Vi er stolte over i Hovedstadens Bygningsentreprise at være blevet prækvalificeret til at afgive bud på renoveringsprojektet af Mølleparken for Jægerspris Boligselskab ved Domea.dk.

Vi er mest stolte, men også meget ydmyge over at være kommet igennem nåleøjet til dette spændende projekt i et stærkt felt af dygtige entreprenører.

Vi tager arbejdshandskerne på og ser nu frem til det kommende forløb omkring udbuddet på Mølleparken. Et spændende projekt, hvor Norconsult-KHS Arkitekter som totalrådgiver har udarbejdet en helhedsplan for renoveringen af de 127 boliger, fælleshus, sammenlægning af boliger og terrænregulering. Rådgivende ingeniører Dines Jørgensen & Co. og landskabsarkitekterne Thing & Brandt er med til at fremtidssikre rækkehusbebyggelsen i Jægerspris.