Penge ud ad vinduet?

Nye vinduer kræver ikke vedligeholdelse i samme grad som de traditionelle trævinduer. Med ny teknologi i karmen bliver vinduerne endda en aktiv del af varmeregnskabet.

Bygherrer, administratorer, boligselskaber og rådgivere ved, at vinduer er en stor del af budgettet, hvad enten det gælder nybyggeri, renoveringer eller løbende vedligeholdelse. Samtidig er vinduer en af de bygningsdele, der har været udviklet mest på gennem årene og udviklingen foregår stadig.

”Hvis vi tager de klassiske vinduer, hvor både karm og rammer var af træ hele vejen igennem, så krævede de løbende vedligeholdelse og en grundig renovering med års mellemrum”, fortæller byggeleder Thomas Kold fra Hovedstadens Bygningsentreprise a/s, hvor de skifter over 10.000 vinduer om året. Han kan også bekræfte opfattelsen af, at gamle vinduer ofte var fremstillet af træ i en meget høj kvalitet:

”Klassiske vinduer, i for eksempel københavnske etageejendomme, kan man i princippet renovere igen og igen, fordi træet er fra en tid, hvor det fik lov til at vokse langsomt. Efterhånden som kravene skærpes, kan det dog blive svært for de gamle vinduer at leve op til energikravene. Nye vinduer kræver mindre vedligeholdelse, de sparer på varmen, og de kan leveres som koblede vinduer med sprosser, så det æstetiske indtryk bevares”.

Færre løbende udgifter
Springer vi frem i tiden, er moderne vinduer ofte fremstillet af træ indvendigt med en udvendig kappe af aluminium. Det har reduceret de løbende vedligeholdelsesudgifter dramatisk.

”Med den mere moderne type vinduer rykker den løbende vedligeholdelse populært sagt indendørs”, siger byggeleder Thomas Kold. Indvendigt skal træet naturligvis vedligeholdes, men kappen i aluminium er i princippet vedligeholdelsesfri. Skal jeg give et godt råd til, hvordan man forlænger livet på vinduerne, så kan det være en god idé at gå dem efter fra tid til anden, få smurt hængslerne og så videre, så funktionaliteten er i orden”.

Samtidig med de nye typer vinduer, er indeklimaet også kommet i fokus. Hvor den gamle type vinduer havde en naturlig udskiftning af luften, så er de nye vinduer helt anderledes tætte.

”I dag har vi to eller tre lag glas, og derfor har vinduerne ofte en ventilationssprække, så luften kan blive skiftet ud. I vores rådgivning kan vi fortælle mere om de enkelte typer, og hvordan ventilationssprækken for eksempel kan være helt usynlig udefra af hensyn til det æstetiske udtryk”, fortæller byggeleder Thomas Kold.

En del af isoleringen
Som nævnt foregår der stadig produktudvikling af vinduesteknologi, og med de nyeste typer bliver selve vindueskarmen en aktiv del af bygningens isolering.

Byggeleder Thomas Kold: ”Ud over de tre lag glas kan vi i dag også levere vinduer, hvor der er træ inderst, aluminium yderst og ind imellem et lag af isolerende PUR, så man på den måde får bugt med det sidste ’svage led’ i isoleringen, nemlig karmen. Med tre lag glas og isolerende PUR i karmen bliver vinduerne ekstremt tætte og bidrager på den måde til et lavere energiforbrug. Det aspekt skal med i regnestykket, når man som bygherre planlægger for eksempel en renovering”.

Den højisolerende kerne af uforgængeligt PUR sikrer banebrydende lave værdier i den samlede energiberegning og bidrager til både økonomiske besparelser og længere levetid for vinduet. Det er et radikalt anderledes produkt end det klassiske trævindue, men er mere relevant end nogensinde på grund af tidens fokus på miljøet.

Kontakt Hovedstadens Bygningsentreprise a/s, hvis du ønsker uddybende oplysninger om valg af vinduer ud fra æstetiske, funktionelle og miljømæssige hensyn. Vi udfører både renoveringer og udskiftninger af alle typer vinduer og kan derfor rådgive neutralt ud fra dine ønsker og krav.