Ny byggeleder til Hovedstadens Bygningsentreprise

Den 1. november begyndte Rasmus Skovgaard Torndahl som byggeleder her i Hovedstadens Bygningsentreprise.

Rasmus kommer med erfaring fra tilsvarende stillinger hos henholdsvis MT Højgaard og Adserballe & Knudsen.

Velkommen til…