Miljøsanering gør op med fortidens synder

Byggeteknologien bliver konstant forbedret, og vi ved i dag langt mere om isolering, energi og indeklima end tidligere. Det betyder også, at man stadig flere steder gør op med tidligere tiders uhensigtsmæssige materialevalg. Og det kan vi hjælpe med.

En målrettet og miljøvenlig indsats

Vi har uddannede og specialiserede medarbejdere, der kan håndtere alle de miljøfarlige materialer som asbest, bly, klorede paraffiner, PCB og skimmelsvamp i henhold til den nyeste lovgivning på området og i tæt samarbejde med fagkonsulenter.

  • Asbest er ikke farligt at røre ved, men skadeligt ved indånding. Det skal ikke nødvendigvis fjernes, men det må ikke være blottet.
  • Bly er ikke farligt, når det er bundet i et fast materiale. Men det bliver frigivet, når materialet brydes ved f.eks. nedrivning af vægge og vinduer med blyholdig maling.
  • Klorede paraffiner, bly og PCB findes i f.eks. maling eller fuger omkring vinduer. Den danske bygningsmasse indeholder meget af disse type materialer.
  • Skimmelsvamp opstår fugtige steder i bygninger som kældre eller badeværelser med dårlig udluftning. Den kan være sundhedsskadeligt for mennesker.

Hver af disse stoffer skal håndteres individuelt og efter faste retningslinjer, når det skal fjernes og bortskaffes. Hos Hovedstadens Bygningsentreprise a/s er vi fuldt opdaterede på området og giver gerne et tilbud på dine miljøopgaver. Kontakt os og hør mere.