Grøn renovering på Toftegårdsvænge

Vedvarende energi
Et af regeringens mål er, at vi i Danmark i 2030 får dækket mindst 50 % af vores energibehov fra vedvarende energi – og en af mulighederne for at komme nærmere det mål er at fjerne gamle gas- og oliefyr og i stedet installere varmepumper. Det er vi i Hovedstadens Bygningsentreprise med til på bebyggelsen Toftegårdsvænge i Asminderød i samarbejde med EKAS og DAB.

Udskiftning af varmekilder
Der er her tale om en grøn renovering, som indebærer renovering af facader samt udskiftning af tag og varmekilder. Netop udskiftning af varmekilder fra gamle gasfyr til nye varmepumper er en spændende og meget bæredygtig omstilling i boligforeningen.

Hvilken model?
Det nye varmesystem går i al sin enkelhed ud på, at systemet suger varmen ud af luften – også kaldet ”luft-til-vand” modellen og udnytter omgivelsesvarmen året rundt. Det er både klimavenligt og sikrer vedvarende energi, og er derudover en økonomisk fordel for den enkelte forbruger.

Spændende proces at deltage i som entreprenør
Som entreprenør er det også en spændende proces at være en del af indfasningen af vedvarende energi. På billedet ses de nybyggede skure til varmeanlæggene og et glimt af de flotte røde teglsten, som vi er i gang med at udskifte på alle rækkehusene i Toftegårdsvænge.