Bispevangen II

Den almene bebyggelse Bispevangen II er opført i 1985 som traditionelt byggeri i gule mursten med gult tegltag. Afdelingen består af fem boligblok i op til tre etager og rummer 103 lejligheder samt 12 ungdomsboliger.

Renovering
Som del af hovedentreprisen udskiftede vi vinduer og hoveddøre samt undervejs i processen udskiftede vi 3.500 m² tag.

Alle boliger i bebyggelsen har fået udskiftet samtlige vinduer og hoveddøre, mens boligerne har været beboede.

Udskiftningen af vinduer er foregået fra stillads, som vi har håndteret undervejs i byggeprocessen. Vi har varslet beboerne før opsætning og nedtagning af stilladser. Samtidig har vi sikret, at stilladserne først er leveret kort tid før opsætning og afhentet umiddelbart efter færdigmelding af opgaven.

Derudover sikrede vi nye befæstelser i belægningen i hele bebyggelsen.

Beboerne havde under renoveringen adgang til badvogne. Samtlige boliger fik monteret en ventilationsunit med varmegenvinding.

Eksisterende altangange blev renoveret og nyt dæk støbt, malerbehandlet samt monteret nyt værn.

Beboerhåndtering
Vi havde under renoveringen tilknyttet en fast beboerkoordinator til at løbende at varetage beboerhåndtering, som bl.a. bestod af et dedikeret website med information, varslinger, kontortid flere gange ugentligt, informationstavler placeret i bebyggelsen mm.

Vores store indsats for at skabe en løbende dialog med og involvering af beboerne skabte både tryghed og gjorde byggeprocessen mere smidig og effektivt for alle involverede; bygherre, rådgiver, beboere og håndværkere. havde en tryghed i at kende næste skridt i processen.

Galleri

close-w
Luk
close-w
Luk