Fælles indsats for bedre boliger

Vi har varetaget en lang række renoveringsopgaver for de store, almennyttige boligselskaber i hovedstadsområdet. Vi deler selskabernes holdninger og visioner om at skabe bedre boliger for beboerne på en både bæredygtig og involverende måde.

Beboerinvolvering sat i system

Vi er særligt opmærksomme på at gøre renoveringsarbejder til en god og positiv oplevelse for beboerne, som skal leve med byggestøj og -støv i en periode. Derfor har vi udviklet et system for involvering af beboerne. Læs mere om beboerhåndtering her.

Mange interessenter i processen

Der er mange interessenter involveret i beslutningsprocessen i den almennyttige sektor. Fra hovedkontorer og områdekontorer ned til de enkelte udvalg og afdelinger. Vi har fokus på at kommunikere konstruktivt og kompetent med interessenter på alle niveauer.

Referencer samlet gennem årtier

Hos Hovedstadens Bygningsentreprise er vi stolte over de resultater, vi har opnået i partnerskab med de almennyttige boligselskaber gennem de seneste mange år. Vi inviterer dig til at læse mere om nogle af dem her:

Slotsherrens Have (tag og indgangspartier)

Slotsherrens Have (tag, vinduer og tagaltaner)

Kongevænget (vinduer)

Øbro 95 (tag og vinduer) 

Toftegård (vinduer og døre)

Toftebo (vinduer, facader og tagaltaner)

Glostrup Boligselskab (tag, vinduer og døre)